Dlaczego warto budować społeczną odpowiedzialność biznesu?

Kiedyś mówiło się, że biznes to biznes, liczy się zysk i ostateczny bilans. Obecnie coraz częściej bierze się pod uwagę zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, dobro lokalnej społeczności i etyczny wymiar działalności. Czy to obowiązkowe? Oczywiście, że nie. Natomiast społeczna odpowiedzialność biznesu (z angielskiego corporate social responsibility) to strategia zarządzania, która przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i poprawia jej konkurencyjność. Co jeszcze? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Etyczne postępowanie w biznesie to podstawa w nawiązywaniu trwałych relacji. Uczciwość jest zawsze doceniana przez kontrahentów, a przejrzystość działań charakteryzuje odpowiedzialny biznes. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców bierze pod uwagę te czynniki i wdraża CSR. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim postępowanie zgodnie z prawem, ale też:

 • dbanie o zrównoważony rozwój społeczeństwa,
 • uwzględnianie aspektów środowiskowych i interesów różnych grup społecznych,
 • inwestowanie w ochronę środowiska i zasoby ludzkie,
 • tworzenie dobrych praktyk i budowanie uczciwych relacji.

Pracodawcy, którzy działają zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, tworzą specjalne programy dla pracowników, uwzględniają w swoich działaniach prawa człowieka, tworzą miejsca pracy dla grup wykluczonych, na przykład dla osób z niepełnosprawnościami. Nie działają jednak charytatywnie, ważny jest dla nich też czynnik ekonomiczny.

Czy to się opłaca?

Ze względu na wymogi unijne i zobowiązania prawno-ustawowe, różnego rodzaju normy i standardy coraz więcej firm jest zobowiązanych do raportowania danych pozafinansowych. Wdrażając zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, doskonale wypadają w tego typu raportach. Stają się bardziej wiarygodne – dla potencjalnych kontrahentów i interesariuszy.

Banki chętniej udzielają kredytów przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności gospodarczej uwzględniają interesy społeczne i dbają o relacje z otoczeniem. Ważna jest też dla nich przejrzystość działań i odpowiedzialne budowanie wizerunku. Jeżeli więc używasz narzędzi CSR, masz większe szanse na dodatkowe finansowanie, a to pociąga za sobą wzrost zainteresowania inwestorów.

Poza tym warto podkreślić, że prowadzone długofalowo działania na rzecz środowiska przynoszą z czasem realne oszczędności. Ekologia, zwłaszcza w dużych firmach, po prostu się opłaca.

Zachowanie równowagi w różnych dziedzinach realnie wpływa na kondycję przedsiębiorstw i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności. Pomaga też budować dobrą atmosferę w pracy i zgrany zespół oraz daje poczucie stabilności.

Jakie działania obejmuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu?

Realizując założenia CSR, dba się o relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jednak jakie konkretne działania warto podjąć? Strategia społecznej odpowiedzialności obejmuje:

 • raporty i kampanie społeczne,
 • działania proekologiczne,
 • działania na rzecz lokalnej społeczności,
 • inwestycje w rozwój pracowników,
 • wdrażanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania,
 • wolontariat pracowniczy,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • znakowanie produktów.

Jest więc kilka obszarów do wyboru. Wiele zależy od rodzaju branży, wielkości firmy i modelu biznesowego. Międzynarodowa organizacja inaczej będzie realizować strategię CSR niż lokalne przedsiębiorstwo. Jednak niezależnie od tego, jak duża jest firma, którą prowadzisz, zawsze warto podjąć temat społecznej odpowiedzialności.

Skorzystaj z naszego wsparcia

Grupa AF, dbając o szeroko pojętą dostępność, wspiera w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Pomagamy kreować uniwersalne przestrzenie i odpowiednio o tym raportować. Realizujemy strony zgodne ze standardami WCAG, dzięki którym Twoja oferta dotrze do większego grona odbiorców. Ważne jest dla nas szerzenie świadomości społecznej – uczymy tego naszych klientów i realizujemy projekty w tym zakresie.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót