Marketing i reklama, konsulting, praca dla niepełnosprawnych

Adrian Furman - prezes Grupa AF sp. z o.o., pomysłodawca i partner projektów: Biznes bez Barier, Dostępność Plus. Nazywany Stephen Hawkingiem biznesu. Również prezes amerykańskiej spółki Poland. IT-Lab LLC.

Adrian Furman

Adrian Furman, jako osoba niepełnosprawna, nie wybrał biernego stylu życia.

  • W 2012 r. został rzecznikiem niepełnosprawnych w swoim samorządzie terytorialnym i do dziś jest uważany za lidera społeczności.
  • Jego ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością zrodziła pomysł stworzenia marki Grupa AF i w naturalny sposób stała się misją firmy.
  • Jak sam powiedział, osoby niepełnosprawne zaczynają w niekorzystnej sytuacji, ale nie należą do „innej kategorii” – pracują równie dobrze jak inni i są gotowi do konkurencji na otwartym rynku pracy, Grupa AF po prostu umożliwia im realizowanie zawodowych aspiracji.
Adrian Furman

Oryginalne podejście do niepełnosprawności zaowocowało stworzeniem programu Biznes Bez Barier, skierowanego do kontrahentów i skoncentrowanego na ukazaniu osób niepełnosprawnych jako rzetelnych pracowników i równorzędnych partnerów biznesowych. Firmy podejmujące współpracę z marką Grupa AF otrzymują certyfikat CSR, który nie tylko buduje pozamaterialną wartość przedsiębiorstwa, ale również przynosi szereg korzyści finansowych, np. w postaci optymalizacji budżetu współpracy, dzięki czemu działania CSR pozostają bezkosztowe.

Adrian Furman

Obecnie Adrian Furman uczestniczy w różnego rodzaju eventach branżowych. Wspiera młodzież, udzielając motywacyjnych prelekcji oraz występuje jako mentor na konferencjach związanych z biznesem i nowymi technologiami. Wielokrotnie uczestniczył w takich wydarzeniach, jak: American Day, Kongres 590 czy InternetBeta. Jest również regularnie zapraszany na przemówienia eksperckie, m.in. w ramach cyklu „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” odbywającego się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Adrian Furman

Pod koniec 2018 roku Adrian Furman otrzymał z rąk ministra inwestycji i rozwoju specjalne wyróżnienie w konkursie „Polskie inwestycje przyszłości”. Nagrodę przyznano za działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innowacyjne podejście do biznesu. Otrzymane wyróżnienie stało się również zwieńczeniem 8 lat prowadzenia firmy i dowodem na to, że ambitne marzenia mogą zamienić się w wielki sukces.

Adrian Furman

Od 2015 roku Grupa AF jest prężnie rozwijającą się i uznaną w branży spółką. Ciągłe poszukiwanie nisz i zwiększanie zatrudnienia doświadczonych specjalistów przyczyniły się do wypracowania wysokiej wartości firmy – w 2018 roku Grupa AF została wyceniona na ponad 12 mln złotych.

człowiek sukcesu
prelegent
bloger Wprost
autor e-booka
Adrian Furman Adrian Furman Adrian Furman Adrian Furman

Rekomendacje

Logart

Potwierdzam, że Grupa AF Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonych zadań w sposób rzetelny i terminowy. Połączenie wysokiego poziomu fachowości z refinansowaniem kosztów dało wymierny efekt w postaci wzajemnych korzyści.

Tomasz Maciejowski

Dyrektor Departamentu Komunikacji i CSR

Logart

Grupa AF Sp. z o.o. wywiązała się z umowy w sposób nader staranny i rzetelny, wykazując się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizację zlecenia. Zaufanie, jakie pokładaliśmy we współpracę z Grupa AF Sp. z o.o. okazało się w pełni uzasadnione i przyniosło obu stronom oczekiwane korzyści.

Marcin Szyszka

Członek Zarządu

Logart

Na uwagę zasługuje wysoki poziom kompetencji oraz wiedzy w zakresie realizowanego zlecenia. Grupa AF Sp. z o.o. wyróżniła się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, jak również bardzo dbrą komunikacją z naszą firmą. Współpracę oceniamy bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni z fachowości sposobu wykonania powierzonych prac.

Ewa Szeptycka

Kierownik zespołu ds. rekrutacji stałych

Logart

Zlecenie zostało wykonane solidnie i terminowo, z zachowaniem najwyższych standardów świadczonych usług. Niewątpliwym atutem współpracy była możliwość skorzystania z atrakcyjnego systemu refinansowania (wykorzystanie ulgi PFRON).

Paweł Barchwic i Karol Cieślak

Wiceprezesi Zarządu

Logart

Rzetelna realizacja powierzonego zadania pozwoliła na identyfikację oraz wdrożenie rozwiązać optymalizujących wykorzystanie energii elektrycznej. Wszystkim podmiotom poszukującym profesjonalnej obsługi w zakresie audytów energetycznych polecamy korzystanie z usług Grupa AF sp. z o.o.

Zbigniew Woźnica

Dyrektor Generalny

Logart

W wyniku przeprowadzonego audytu sporządzono raport, który pozwolił opracować strategię zwiększenia efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Szczególną zaletą korzystania z usług Grupy AF sp. z o.o. jest możliwość korzystania z odpisów PFRON. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy usługi świadczone przez Grupę AF Sp. z o.o.

Krystyna Stęplewska

Główny Księgowy

Logart

Naszą współpracę oceniamy bardzo dobre jesteśmy zadowoleni z poziomu obsługi i sposobu wykonania powierzonych prac. Możemy w pełni potwierdzić, że system refinansowania jest elastyczny i wygodny. Przygotowanie programu dla naszych potrzeb oceniamy jako kompetentne i zgodnie z oczekiwanym rezultatem.

Agnieszka Kusza

Dyrektor ds. handlowych

Logart

Firma wykazała się profesjonalizmem i właściwym zaangażowaniem w realizację zlecenia. Naszą współpracę oceniamy dobrze, jesteśmy zadowoleni z poziomu obsługi i sposobu wykonania powierzonych prac.

Zdzisław Bakinowski

Prezes Zarządu Dyrektor

Logart

Rekomenduję Grupę AF Sp. z o.o. jako rzetelnego i solidnego partnera biznesowego, przede wszystkim ze względu na fachowość i wysoką jakość świadczonych usług, które stanowią najlepszą wizytówkę spółki. Pracownicy wykazali się pełnym zaangażowaniem na każdym etapie realizowanego projektu.

Henryk Amanowicz

Prezes Z.M.”Dobrosławów”

Key numbers

wycena spółki

zatrudnionych pracowników

współpracowników b2b

lat doświadczeń

specjalistycznych usług

Publikacje i komunikaty prasowe

O marce GrupaAF

Misja Firmy

Wdrażamy najwyższy standard kreacji wizerunku przy obsłudze zrozumiałej dla Klienta. Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promujemy wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku, podejmując się najtrudniejszych zadań.

Przekuwamy potrzeby w skutecznie działające rozwiązania. Łączymy marki, ludzi i atrakcyjne budżety

Poznaj nasze zasady etyczne:
Karta świdnicka
Grupa AF
Pozycja marki na rynku

7-letnie doświadczenie w branży (na rynku od 2011 roku) pozwoliło nam wypracować skuteczne metody działania i pozyskać grono zaufanych klientów. W tej chwili Grupa AF zatrudnia ponad 30 różnych specjalistów i może pochwalić się dużymi projektami zrealizowanymi zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych marek. Współpracowaliśmy m.in. z: Eko-Okna, KGHM, FedEx, Logart, PKS Gdańsk-Oliwa, KS Service, 4F czy Grycan.

Na przełomie 2017 i 2018 roku niezależna wycena spółki Grupa AF opiewała na kwotę przekraczającą 12 mln złotych, a przychód za rok 2017 wyniósł 7,4 mln złotych. Na wartość przedsiębiorstwa składają się przede wszystkim: kapitał intelektualny, wyspecjalizowana kadra, know-how oraz prowadzony dla kontrahentów program Biznes Bez Barier.

Nasi klienci

Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF Grupa AF
Biznes bez barier
Biznes Bez Barier

To nasz autorski program, który wpisuje się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem programu jest łamanie stereotypów oraz ukazanie osób niepełnosprawnych jako rzetelnych pracowników i równorzędnych partnerów biznesowych.

Firmy podejmujące z nami współpracę otrzymują certyfikat CSR, który nie tylko buduje pozamaterialną wartość przedsiębiorstwa, ale również przynosi szereg korzyści finansowych, np. w postaci optymalizacji budżetu współpracy, dzięki czemu działania CSR pozostają bezkosztowe (więcej w zakładce Finansowanie).