Mama i córka uśmiechają się przed laptopem.

Nowa wersja WCAG

Od października 2023 roku obowiązującym standardem sieciowym jest WCAG 2.2. Jednak w Polsce regulacje prawne nie zostały jeszcze zaktualizowane. Zmiany uwzględniają dziewięć dodatkowych kryteriów sukcesu. Usunięto m.in. analizę składniową.

Poza tym wprowadzono następujące modyfikacje:

2.4.11 Wygląd fokusa (minimalny) (poziom AA) – fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1, grubość linii co najmniej 1 piksel,

2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) (poziom AAA ) – kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa do 2 piksele,

2.4.13 Numerowane punkty odniesienia – bez względu na stopień powiększenia tekstu, na stronie numeracja stron musi się zgadzać, jeśli znajduje się do niej odniesienie na stronie,

2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) – jeśli funkcjonalność strony wykorzystuje przeciąganie, to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia,

2.5.8 Wielkość celu (minimalna) (poziom AA) – wszystkie elementy klikalne muszą mieć co najmniej wielkość 44 x 44 pikseli,

3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) – opcja pomocy musi być łatwo dostępna na stronie,

3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) – elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie jej używania,

3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) – musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego,

3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) – informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika, powinny być automatycznie uzupełniane.

W instytucjach publicznych w Polsce będą obowiązywać reguły na poziomie A i AA.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót