Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Jakie znaczenie dla biznesu będzie mieć nowa unijna perspektywa finansowa?

Analizując obszary, które od 2021 r. ma objąć polityka spójności Unii Europejskiej, śmiało można powiedzieć, że najważniejszymi z nich są badania i rozwój (B+R), współpraca nauki z biznesem i innowacyjność przedsiębiorstw, rozumiana jako połączenie tych trzech elementów (B+R+I). W grę wchodzi także ochrona własności intelektualnej, transfer technologii czy cyfrowa transformacja gospodarki. Jak widać, możliwości wsparcia dla przedsiębiorców będzie wiele. Jako specjaliści od pozyskiwania środków zewnętrznych, chcemy pomóc tym, którzy widzą szansę na rozwój swojego biznesu dzięki tym środkom, ale boją się formalności. Chętnie w im tym pomożemy. Ale po kolei.

Unijni liderzy wynegocjowali wielkość Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) oraz funduszu odbudowy po pandemii COVID-19 w łącznej wysokości 1,8 bln euro.

Ile dostanie Polska?

Z oficjalnych komunikatów wynika, że Polska do 2027 r. może otrzymać 159 mld euro, z czego 124 mld euro dostępne będzie w formie dotacji, a 34 mld euro w formie pożyczek. Zatem, jak się okazuje, większych cięć nie ma – oscylują wokół 3 proc. Nadal będziemy największym beneficjentem polityki spójności, z której otrzymamy 66,8 mld euro. Dodatkowo nasz kraj otrzyma 3,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i 28,5 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Ile ze środków unijnych otrzymają firmy?

Zacznijmy od tego, że przedsiębiorcy nie wykorzystali wszystkich środków z poprzedniej perspektywy na lata 2014-2020. Jak informuje nas rzecznik prasowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MfiPR), do 25 października 2020 roku podpisano z beneficjentami 73 168 umów na dofinansowanie różnych projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 491,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 299,4 mld zł, czyli 88,5 procent całej puli. Dlaczego nie wykorzystano jeszcze wszystkich środków? Uważam, że biznes wciąż nie dostrzega ogromnej szansy, jaką są unijne środki. Czynników, które na to wpływają, jest wiele, ale nie oglądajmy się wstecz, patrzmy na to, co przed nami, a jest na co – mówi Adrian Furman, prezes Grupy AF. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do odważnych decyzji i życzę trafionych, innowacyjnych pomysłów – dodaje.

Nowa perspektywa finansowa dotyczy głównie mikro, mało i średnich przedsiębiorców oraz podmioty współpracujące z jednostkami naukowymi. Zgodnie z wcześniejszymi planami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności będzie przebiegać podobne jak w latach 2014-2020. Dodatkowo, 76 mld euro będzie można pozyskać z programu Horyzont.

Polityka spójności a COVID-19

Oczywistym jest, że trwająca pandemia wywarła wpływ na kształt unijnego budżetu. Zastrzykiem dla gospodarki i przedsiębiorców jest Fundusz Odbudowy po pandemii Covid-19. W ramach tego instrumentu do Polski ma trafić około 23 mld euro na dotacje i około 34,2 mld euro na pożyczki. W ujęciu całościowym chodzi o to, żeby unijne gospodarki były bardziej odporne i lepiej przygotowane na przyszłość.

Dlaczego warto z nami współpracować w celu pozyskania środków z unijnego budżetu?

Nowy budżet unijny to ogromna i niezaprzeczalna szansa dla nas wszystkich: przedsiębiorców, samorządowców, ośrodków badawczych czy rolników. Liczy się pomysł, odpowiednia strategia, merytoryka, określenie mierzalnych celów i przygotowanie dobrego wniosku. Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie pozyskiwania środków dla przedsiębiorców ze źródeł zewnętrznych. Z naszych doświadczeń wynika, że to właśnie z tym przedsiębiorcy mają największy problem. Tu proponujemy naszą pomoc. Pomożemy w napisaniu wniosku i jego rozliczeniu, ponieważ nasze usługi zawsze są kompleksowe.

Serdecznie zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy z naszym specjalistą ds. pozyskiwania środków unijnych w Grupie AF.

Ewa Lefik-Babiasz
e.lefik@GrupaAF.pl

Sylwetka biznesowa

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca akademicki w obszarze zarządzania funduszami europejskimi. Od 2003 roku zaangażowana we wdrażanie środków UE. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze procesów biznesowych; współpracowała z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych w zakresie lokowania inwestycji dużych międzynarodowych koncernów na terenie RP. Uhonorowana Dyplomem Uznania Ministra – Członka Rady Ministrów za działania na rzecz integracji europejskiej.
Zajmowała się wdrażaniem funduszy unijnych na rzecz przedsiębiorstw jako pracownik Instytucji Wdrażającej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów międzynarodowych o łącznej wartości ponad 200 mln zł.

Członek wielu grup roboczych i ciał doradczych. Ekspert w obszarach: partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura drogowa, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację pierwszego w Polsce projektu hybrydowego ESCO, realizowanego w formule PPP.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót