Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Granty dla podmiotów leczniczych na zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Placówki lecznicze z terenu całego kraju mające umowę z NFZ na leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień lub lecznictwo uzdrowiskowe świadczone w 2021 i 2022 r. mogą ubiegać się o środki z Funduszu na zwiększenie bezpieczeństwa swoich systemów teleinformatycznych.

Wysokość grantów uzależniona jest od sumy wartości umów zawartych z NFZ w 2021 r. oraz możliwości odliczenia VAT. Ich maksymalne kwoty wynoszą od 243 902 zł do 900 000 zł.

Finansowanie obejmuje wydatki ponoszone w okresie 29 kwietnia – 31 grudnia 2022 r. na zakup i wdrożenie: systemów teleinformatycznych, urządzeń i oprogramowania wraz z konfiguracją, usług wsparcia eksperckiego, systemu centrum bezpieczeństwa SOC oraz usług i skanów podatności.

Grupa AF, jako firma dostarczająca usług związanych z cyberbezpieczeństwem oraz posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami opieki zdrowotnej, w tym pozyskiwaniu dla nich wsparcia ze źródeł zewnętrznych, oferuje:

– wsparcie w aplikowaniu o środki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym ocenę merytoryczną wniosku, pomoc w jego złożeniu, monitorowanie w trakcie realizacji i rozliczenia;

usługi związane ze wzrostem poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym preaudyt przygotowujący do realizacji zadania, przeprowadzenie skanów podatności, opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Opiekun oferty:
Zbigniew Walaszek
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
(+48) 536 213 411

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót