Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Rozporządzenie ws. certyfikacji dostępności firm weszło w życie

Pracodawcy mogą już dobrowolnie wnioskować o certyfikat dostępności. Jego posiadanie obniży o 5% wysokość daniny na rzecz PFRON tym z nich, którzy są do niej ustawowo zobowiązani. Aby firma mogła otrzymać takie poświadczenie, będzie musiała poddać się procedurze audytu, który przeprowadzi podmiot spełniający odpowiednie kryteria. Wszystkie te aspekty zostały prawnie uporządkowane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji, jak i wyglądu samego dokumentu.

To zwieńczenie ponad rocznej pracy członków Rady Dostępności, która realnie i aktywnie wspiera realizowany przez MfiPR program Dostępność Plus. Nowy akt prawny opisujący zasady weryfikacji, czy pracodawca spełnia wymogi dostępności, jest kolejnym ważnym krokiem we wdrażaniu w życie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. kręgosłup całego programu. Przypomnę jego nadrzędny cel: wszyscy – bez względu na wiek, stan zdrowia, rodzaj i typ niepełnosprawności – mają mieć zapewniony równy dostęp do życia publicznego. Gołym okiem widać, jak dużo udało się do tej pory zrobić i jak dużo w perspektywie długofalowej jest jeszcze przed nami – komentuje Adrian Furman, jeden z członków Rady Dostępności, prezes Grupy AF i Przewodniczący Rady Fundacji Biznes Bez Barier.

Jednostka certyfikująca, żeby móc przeprowadzać audyt dostępności, będzie musiała spełnić szereg wymagań. Najważniejsze z nich dotyczą składu samego zespołu. Potrzebny będzie architekt lub inżynier budownictwa, po jednej osobie z kompetencjami i wiedzą obejmującymi dostępność: architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną (w tym także osoba na wózku lub mająca problemy ze słuchem lub wzrokiem). Rozporządzenie szczegółowo opisuje, jakie kwalifikacje i doświadczenie są wymagane od tych osób dla każdego z powyższych aspektów tematycznych. I tu zaczynają się schody. Art. 2 mówi o tym, że kompetencje i wiedza muszą być poświadczone nie później niż 5 lat przed dniem ogłoszenia naboru. – Tu rodzi się zasadnicze pytanie: co z osobami, które skończyły studia 10 lat temu lub ukończyły odpowiednie kursy np. 6 lat temu we wskazanym wymiarze godzin? Czy nie mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju dyskryminacją? Uważam, że tak – mówi Furman, dodając, że mimo wielu zapytań i interpelacji, tego zapisu nie udało się zmienić. Nie obejdzie się także bez odpowiedniego zaplecza logistyczno-organizacyjnego i sprzętowego, jak np. komputera z odpowiednim oprogramowaniem czy narzędziami pomiarowymi, o czym mowa w art. 3. – W tym zakresie brakowało ujednoliconych standardów. Dlatego na mój wniosek wskazano konkretne programy i narzędzia, których należy używać – mówi dalej.

Certyfikacja pracodawców komercyjnych – w myśl zasady, czy spełniają minimalne zasady dostępności – zgodnie z założeniami programu Dostępność Plus, jest działaniem, które ma promować szeroko rozumianą dostępność, nie tylko w sferze publicznej. – Efektywność opisanego mechanizmu tak naprawdę zweryfikuje życie. W moim przekonaniu to od instytucji finansów publicznych, które mają ustawowy obowiązek zapewnić dostępność osobom z niepełnosprawnością we wskazanych obszarach,
w znacznej mierze będzie zależeć, jak wielu pracodawców podda się takiej weryfikacji. Pamiętajmy, że przykład zawsze idzie z góry – podkreśla Furman.

Rozporządzenie otworzyło drogę do uruchomienia procesu dobrowolnej certyfikacji dla przedsiębiorców według wytycznych, nad którymi pracowali przedstawiciele różnych środowisk, na co dzień zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnością. – Kilka razy brałem już udział w procesach legislacyjnych, dlatego wiem, że żadne prawo nie jest idealne, nigdy nie uszczęśliwi wszystkich, nie da odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli miałbym zerojedynkowo ocenić rozporządzenie i jego zasady certyfikacji dostępności, to moja odpowiedź jest oczywista – jest ono bardzo dobre mimo wątpliwości, o których mówiłem powyżej – reasumuje Furman.

Lista jednostek, które otrzymają uprawnienia, będzie nadzorowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystkie te zasady precyzyjnie określa wspomniany dokument.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności

Dziennik Ustaw, Rok: 2021, Pozycja: 412

Przeczytaj pełną treść rozporządzenia, klikając w LINK

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót