Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Prezes Grupy AF członkiem Rady Dostępności

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze, po wejściu w życie ustawy o dostępności, posiedzenie Rady Dostępności. To organ skupiający ekspertów z różnych dziedzin życia, który pomaga ministerstwu w realizacji programu Dostępność Plus. Podczas spotkania minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręczyła oficjalne nominacje członkom opiniotwórczego zespołu. Jednym z nich jest prezes Grupy AF, Adrian Furman.

– Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności Rady Dostępności. W tym gronie nie musimy przekonywać się do tego, że dostępność jest ważna, potrzebna i konieczna. Wśród nas są najlepsi eksperci z tej dziedziny, a także reprezentanci środowisk, dla których dostępność jest szczególnie istotna – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prezes Grupy AF, komentując swoją nominację powiedział, że jako przedsiębiorca cieszy się z faktu, iż ministerstwo zauważa problemy z dostępnością dla osób takich jak on – przedsiębiorców z ograniczoną sprawnością fizyczną. – Jako członek Rady będę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też promować zasady dostępności i odpowiednie rozwiązania w środowisku biznesowym – dodał Adrian Furman.

fotografie Bartka Kosińskiego

Podczas posiedzenia Rady omówiono etapy wdrożenia przepisów ustawy o dostępności. Rozpoczęto już projekty dla szkół, uczelni, przychodni oraz gmin i organizacji pozarządowych. Kolejne zadania dotyczą poprawy dostępności w turystyce górskiej, parków narodowych oraz inwestycji samorządowych, takich jak parki miejskie, siłownie plenerowe oraz place zabaw.

Wcześniejsze nominacje na członków Rady opierały się na wewnętrznych rozporządzeniach. Te obecne wynikają już z ustawowych aspektów programu Dostępność Plus.

W skład Rady Dostępności wchodzą przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami. Do jej głównych zadań należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych, wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności, a także przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

Więcej o programie Dostępność Plus.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót