Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Jak rok 2019 rozwinął firmę?

Pod wieloma względami był on przełomowy. 12 miesięcy intensywnej pracy zorientowanej na konkretne, jasno określone i mierzalne cele, przyniosło oczekiwane efekty.

Grupa AF rozwija się z roku na rok, jednak jej misja – promowanie osób z niepełnosprawnością na otwartym, specjalistycznym rynku pracy – jest niezmienna. Nie wszyscy są gotowi bez zewnętrznej pomocy od razu stanąć w szranki z innymi, pełnosprawnymi profesjonalistami. Mając wiedzę i doświadczenie, Adrian Furman, prezes Grupy AF powołał do życia Fundację „Biznes Bez Barier”, która pomaga takim osobom. Organizacja ma też inne zadania: na podstawie unijnych dyrektyw przeprowadza audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. To pewnego rodzaju Think Tank w zakresie zasad dostępności zgodnych z rozporządzeniami WCAG. Oprócz oczywistych prac organizacyjnych powstała dwujęzyczna strona internetowa zgodna z przygotowaną księgą znaku. Rozpoczęły się też pierwsze działania komunikacyjne i starania o granty na cele statutowe.

Grupa AF merytorycznie wspiera działania Fundacji, dlatego przed jej powstaniem część delegowanych pracowników zdobyła odpowiednią wiedzę, kompetencje i narzędzia potrzebne do wdrożenia produktu, jakim jest audyt cyfrowy dla określonych wyżej podmiotów.

Decyzją ówczesnego ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, prezes Grupy AF został Ambasadorem Rady Dostępności (działającej wówczas na mocy wewnętrznych rozporządzeń przed wejściem w życie ustawy o dostępności), która będzie wspierać ministerstwo w realizacji programu Dostępność Plus.

Adrian Furman reprezentował Grupę AF na wielu imprezach biznesowych o znaczeniu międzynarodowym, tj. Konferencji Quo Vadis Conferences Canada w Toronto, Kongresie 60 Milionów w Berlinie i Nowym Jorku, 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 4. edycji American Day i XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Będąc w Chicago w City Hall, spotkał się z szefem departamentu Karen Tamley. Rozmowa dotyczyła amerykańskich doświadczeń przy wdrażaniu ADA (Americans with Disabilities Act). Rozmowy stricte biznesowe odbyły się w Polish American Chamber of Commerce. Prezes Grupy AF udzielił też kilku wywiadów magazynowi Super Express, Dziennikowi Związkowemu, Radiu DEON Chicago, Polskiemu Radiu oraz Radiu Rampa Nowy Jork. Wziął także udział w imprezach o znaczeniu krajowym, tj. konferencji „Przyszłość HR. Rynek pracy a niepełnosprawność – wczoraj, dziś i jutro” z okazji 15-lecia warszawskiej Fundacji Aktywizacja oraz „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, zorganizowanej przez Fundację Łódź Akademicka wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, wysłała list na ręce prezesa Grupy AF, w którym, pisząc o słabości fizycznej przekutej w biznesową siłę, życzyła powodzenia w rozwoju spółki-córki Poland IT-Lab LCC na rynku amerykańskim.

Jedną z ważniejszych zmian, która istotnie wpływa na rozwój Grupy AF w zakresie IT i Design, jest profesjonalizacja usług User Experience (UX), dzięki czemu spółka pozyskała już trzy duże polskie marki. Z racji branży, w której się specjalizujemy, wiemy, jak dynamicznie rozwija się Internet i jak wzrasta świadomość klienta korzystającego z różnych oprogramowań, serwisów czy aplikacji mobilnych. Za priorytet stawiamy sobie ciągłe podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług UX, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje nowa technologia.

W całym 2019 r. w stosunku do poprzedniego odnotowano wzrost sprzedaży o ponad 21%. Nowościami, które przyczyniły się do tego dwucyfrowego wyniku, w ramach usług business consulting, były: sprzedaż pakietów medycznych przy współpracy z partnerem S7health, wsparcie przy wdrażaniu PPK oraz przygotowanie oferty w ramach programu “Dostępność plus dla POZ”, audyty RODO, ISO i Energetyczne. Wieloletni pracownik, Andrzej Gancarski, nasz Chief of Bid Departament uzyskał tytuł Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Normy dotyczą zgodności z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 oraz ISO 45001. Chief of Bid Departament został także kolejnym udziałowcem spółki.

Nasi specjaliści od social media, odpowiedzialni za firmowy profil na Facebooku ośrodka wypoczynkowego Zawiaty (dwuletni klient), zrealizowali kampanię z wykorzystaniem narzędzi Facebook Ads. Już na początku czerwca osiągnęli sprzedaż turnusów wakacyjnych dla rodzin z dziećmi na poziomie 100%.

Kanały komunikacji z klientami poszerzyliśmy o platformę LinkedIn. W rozwój firmowego profilu – na którym systematycznie pojawiają się posty z aktualnościami oraz informacjami o usługach – zaangażowaliśmy pracowników Grupy AF, którzy stali się ambasadorami marki. Te działania poprzedzono szkoleniem w zakresie stworzenia profesjonalnego profilu osobowego, budowania marki osobistej oraz podejmowania skutecznych działań sprzedażowych.

To tylko część z ważniejszych zrealizowanych projektów. Nad niektórymi wciąż trwają prace. Zarząd spółki wyznaczył 15 celów rocznych na 2020 r., które sukcesywnie, według przyjętej strategii, będą wzmacniać markę Grupy AF, zdobywając kolejnych klientów.

Pracujemy zdalnie, przez rzadko widujemy się „na żywo”. W 2019 r. mieliśmy dwie okazje, żeby stanąć przed sobą twarzą w twarz. Wiosną zarząd firmy zorganizował zjazd integracyjno-szkoleniowy, a w grudniu odbyło się pierwsze spotkanie wigilijne. Mając świadomość, że takie okazje wnoszą nową jakość we wzajemne relacje i są przyczynkiem do jeszcze lepszej współpracy, mamy zamiar praktykować je w bieżącym roku.

Prezes Adrian Furman:

„To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania oddanych pracowników. Jestem dumny, że mogę współpracować z ludźmi, dla których praca w Grupie AF jest pasją. Wiem, że wspólnie możemy osiągnąć wiele więcej. Doceniam Wasz wkład i trud, jednocześnie dziękuję za wszystkie pomysły, które udoskonalają nasze usługi, firmę i nas samych. Rok 2020 będzie jeszcze lepszy – gorąco w to wierzę.”

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót