Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Grupa AF wśród liderów na World for Ukraine Summit

Pomoc humanitarna, ochrona zdrowia, opieka socjalna, zapewnienie żywności, bezpieczeństwo obywateli i wymiar sprawiedliwości oraz odbudowa gospodarcza i infrastrukturalna to główne tematy poruszane przez liderów z całego świata na rzecz pogrążonej w wojnie Ukrainy podczas World for Ukraine Summit odbywającego się w Rzeszowie w dniach 7-9 grudnia br.

Na ten międzynarodowy szczyt składa się ponad 50 paneli dyskusyjnych, sympozja, jak również wiele wydarzeń towarzyszących. W jednym z paneli, zatytułowanym „Ukraiński Rynek Pracy, Uchodźcy Wewnętrzni i Włączenie Społeczne – Perspektywy i Możliwości” głos zabrała Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podkreślając skalę pomocy, jaką nasz kraj niesie Ukrainie. Zaznaczyła, że Ministerstwo aktywizuje zawodowo obecnie 1,5 mln Ukraińców, wspiera opiekę dzieci do lat 3, zapewnia szkolenia językowe oraz doradztwo zawodowe. Powiedziała też, że osoby chcące uzyskać pomoc mogą zwracać się do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która koordynuje program pomocowy w zakresie edukacyjno-zawodowym. Dodała, że łączna pomoc z budżetu Polski i środków europejskich opiewa na 5,5 mld zł. Wspomniała też o powstającym Centrum Integracji, które ma kosztować 230 mln euro. Kwoty są ogromne, ale i potrzeby również.

Minister Jarosińska zapewniła też, że Polska nie zapomina o ukraińskich osobach z niepełnosprawnościami i do nich także kieruje pomoc w ramach Programu Dostępność Plus. Formy pomocy dla tych osób są różne. Na szczególną uwagę zasługuje infolinia dla osób głuchych zapewniająca obsługę w ukraińskim języku migowym.

Obok pani Minister w panelu moderowanym przez Rafała Kowalczyka, założyciela i prezesa Fundacji Optea, uczestniczyli też: Vladyslav Atroshenko, Mer Czernihowa, Svitlana Chystiakova i Iryna Tsymbala z Fundacji Kraina niosącej pomoc humanitarną Ukrainie, oraz Adrian Furman, prezes Grupy AF, który podniósł problem natury prawnej dotyczący aktywizacji uchodźców. Największe problemy w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce to dostosowanie do prawa polskiego. Potencjał do zagospodarowania w Polsce to ponad 100 tysięcy takich osób z Ukrainy. Potrzeba reformy prawnej orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności. To problem systemowy – zaznaczył Adrian Furman w swoim wystąpieniu.

Wszyscy uczestnicy jednoznacznie podkreślali, że pomoc dla Ukrainy to ogromne wyzwanie, które wymaga zaangażowania wielu środowisk z całego świata i na to trzeba być gotowym już dziś.

 

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót