Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Grupa AF dołączyła do Global Compact przy ONZ

Grupa AF właśnie przystąpiła do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, skupiającej zrównoważony biznes. UNGC działa na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Obecnie zrzesza ponad 10 000 członków z całego świata. W jej ramach współpracują rządy, międzynarodowe organizacje, firmy i instytucje w celu wyzwalania globalnych zmian.

Członkowie zobowiązują się prowadzić swoje biznesy zgodnie z Dziesięcioma Zasadami, odnoszącymi się do praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją, oraz działać na rzecz społeczeństwa z naciskiem na współpracę i innowacje. Misja Grupy AF, promująca wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku, dobrze wpisuje się w te idee.

Najbliższe nam Zasady to te związane są z respektowaniem praw człowieka oraz eliminowaniem dyskryminacji w pracy, wspierające m.in. osoby z niepełnosprawnościami. Jako Grupa AF, od wielu lat działamy w tych obszarach i doskonale wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami to świetni specjaliści, którzy w pełni zasługują na równe traktowanie w zatrudnianiu. Głęboko wierzę, że poprzez przystąpienie do UN Global Compact będziemy mogli realizować naszą misję i nasze cele jeszcze efektywniej – podkreśla Adrian Furman, prezes Grupy AF.

UNGC w ramach swoich działań organizuje szereg wydarzeń, do których należy m.in. Światowe Forum Miejskie odbywające się cyklicznie co dwa lata, zawsze w innym miejscu na świecie. W tym roku w dniach 26-30 czerwca impreza ta została zorganizowana w Katowicach i bierzemy w niej czynny udział.

Podczas Forum Adrian Furman spotkał się przy okrągłym stole z osobami z niepełnosprawnością oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym Rady Biznesowej przy WUF11, gdzie zaprezentowano i omawiano Barometr Rekomendacji dla Miast, dokument będący wynikiem prac Rady.

Projekty urbanistyczne muszą uwzględniać kwestie dostępności architektonicznej oraz informacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tylko wtedy zapewnimy pełną inkluzję tych osób w życie społeczne, wyeliminujemy dyskryminację i w efekcie przyczynimy się do budowania rzeczywistości opartej na zrównoważonym rozwoju – tak Adrian Furman puentuje swój udział w Forum.

Dołączenie do UNGC to dowód na to, że Grupa AF nieustannie się rozwija, poszukuje nowych perspektyw oraz chce przyczyniać się do budowania lepszej rzeczywistości, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że nasze członkostwo już niedługo przyniesie wymierne benefity – podsumowuje Furman.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót