Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Grupa AF będzie współpracować z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Badania naukowo-rozwojowe, promocja zdrowia, przedsięwzięcia edukacyjne, poszukiwanie źródeł finansowania wspólnych projektów opartych o nowoczesne technologie – wszystko to na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tak w dużym skrócie będzie wyglądać współpraca pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Grupą AF sp. z o.o. W tej sprawie – na terenie Strefy Wiedzy i Innowacji uczelni – podpisano list intencyjny. Swoje podpisy złożyli: prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Adrian Furman, prezes spółki.

Jak zapewniają władze uczelni, Uniwersytet Medyczny sukcesywnie rozszerza działalność badawczo-rozwojową także w zakresie wykorzystania potencjału intelektualnego i ekonomicznego osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację projektów edukacyjnych czy prorozwojowych. – Chcemy, aby ta współpraca miała bardzo realny wymiar. W tym przypadku nie mówimy już tylko o aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ale o czerpaniu z wzajemnych doświadczeń i realizacji prawdziwie innowacyjnych społecznie projektów – mówi profesor Lucyna Woźniak, prorektor Uniwersytetu Medycznego.

fot. Michał Tuliński

W planach szerokiego współdziałania jest przygotowanie projektu dotyczącego badania poziomu włączenia osób niepełnosprawnych (np. do biznesowego środowiska) w oparciu o tzw. Disability Index (DEI). – To narzędzie pozwoli nam też w analizie porównawczej: potrzeb zdrowotnych osób z niepełnosprawnościami a jakości dostępu do leczenia, ich zawodowych inspiracji a oczekiwań rynku, potrzeby akceptacji środowiskowej a nieumiejętności podmiotów publicznych w wykorzystywaniu narzędzi służących temu celowi – tłumaczy prezes Grupy AF. Dodał, że współpraca nie ma dotyczyć samej aktywizacji, ale inkluzji, tj. pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wspólnych projektach.

Adrian Furman powiedział też, że jako Członek Rady Dostępności, wpierającej merytorycznie rządowy program Dostępność Plus, będzie pomagać uczelni w zakresie likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych czy społeczno-kulturowych.

List intencyjny określa tylko obrane kierunki wspólnych zainteresowań. Teraz pracownicy uczelni wraz z ekspertami z Grupy AF rozpoczną prace nad konkretnymi przedsięwzięciami.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót