Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Fundacja Biznes Bez Barier rozszerza działalność Grupy AF

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz usuwanie barier cyfrowych czy architektonicznych. To główne zadania Fundacji Biznes Bez Barier, której fundatorem jest Adrian Furman, prezes Grupy AF Sp. z o.o.

Powołanie i działalność Fundacji Biznes Bez Barier to odpowiedź na wciąż nierozwiązane i narastające problemy, które dotykają osoby z niepełnosprawnością, chcące być aktywne zawodowo, ale nie tylko. Jak przyznaje Adrian Furman, barierą, często nie do pokonania, jest też korzystanie ze stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Podmioty publiczne są zobowiązane do odpowiedniego ich przygotowania, o czym mówi w unijna dyrektywa. – Działamy dwutorowo, tworząc w ten sposób jak najlepsze warunki do skutecznej aktywizacji i dostępności do treści – dodaje.

Magda Raszdorf, prezes Fundacji Biznes Bez Barier, przypomina z kolei, że w Polsce od 2012 r. obowiązuje ratyfikowana przez rząd „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z zapisami, osoby z niepełnosprawnością mają zagwarantowane prawo do pracy na równi ze zdrowymi. Tym samym Polska jest zobowiązania do wsparcia zatrudnienia w sektorze publicznym oraz ułatwiania aktywizacji zawodowej. – Realia wyglądają inaczej niż deklaracje. Odsetek poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych jest u nas jednym z najniższych w Europie. Ogólny wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami w instytucjach publicznych wynosi marne 3,05%. To zatrważające statystyki – dodaje Raszdorf.

Fundacja Biznes Bez Barier wspiera też pracodawców, pokazując im, jak łatwo mogą stworzyć przyjazne środowisko pracy dla pracowników z niepełnosprawnością, i jak wiele korzyści przynosi ona obu stronom.

Fundacja przeprowadza też audyty dostępności architektonicznej, zawodowej i dostępności POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami. Fundacja jest także swoistym Think Tankiem w zakresie zasad dostępności, prezentowanych drogą elektroniczną dla osób niepełnosprawnych.

Adrian Furman, fundator Fundacji oraz prezes Grupy AF, jest Ambasadorem Programu Dostępność Plus. Specjalne wyróżnienie przyznał minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego. – Rolę ambasadora i fundatora traktuję jako społeczne zobowiązanie do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w przełamywaniu wszechobecnych barier. Konieczne jest przeniesienie do Polski dobrych praktyk, wypracowanych przez Americans with Disabilities Act (ADA tj. amerykańska ustawa, która zabrania dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia publicznego) – podkreśla.

Przypomnijmy: na świecie obowiązują obecnie dwa główne zbiory „Accessibility” (zasad dostępności). W USA to zestaw “Section 508” oraz powszechnie stosowana w Europie dyrektywa „Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG 2.0).

Przeczytaj więcej o Fundacji Biznes Bez Barier.

Znajdziesz nas także na Facebooku.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót