Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Dostępność Plus dla szkół – pomagamy w pozyskaniu grantów

Eliminowanie barier w szkołach podstawowych w zakresie szeroko rozumianej dostępności – to główny cel i idea pilotażowego projektu „Szkoła bez barier”. Dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, placówki będą lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu można otrzymać grant na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły w wysokości od pół do dwóch milionów zł. Wkład własny nie jest wymagany! Premiowane będą m.in. szkoły w gminach do 50 tys. mieszkańców. Pierwszy nabór ruszy na przełomie lipca i sierpnia, drugi planowany jest jesienią.

Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym i organizacyjnym. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany naprawcze. Grupa AF oferuje przygotowanie wniosku wraz z wymaganym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Sporządzają go eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w tym m.in. środków dla szpitali i placówek podstawowej opieki medycznej w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia.

Kliknij w LINK i zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Opiekun oferty

Ewa Lefik-Babiasz
Funding Specjalist
(+48) 570 818 635
e.lefik@GrupaAF.pl

 

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót