Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Grupa AF w Global Compact przy ONZ – 10 faktów

Choć jako Grupa AF dopiero trzy miesiące temu dołączyliśmy do grona członków Global Compact przy ONZ, to praktycznie już od kilkunastu lat realizujemy filozofię tej największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Obecnie UNGC zrzesza ponad 10 000 członków z całego świata. Współpracuje z rządami, organizacjami międzynarodowymi, firmami i instytucjami oraz prowadzi szereg działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Nieustannie rozwijamy naszą firmę, poszukując nowych wyzwań i obszarów, w których możemy coraz lepiej i efektywniej realizować swoją misję. Podmioty przystępujące do GC deklarują, że będą działać zgodnie z jej Dziesięcioma Zasadami, które odnoszą się do praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, a nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój. Dziś przedstawiamy 10 przykładów działań Grupy AF, które pokazują, jak stosujemy te zasady w praktyce. Jednocześnie, stanowi to potwierdzenie, że jako firma jesteśmy godnym zaufania i odpowiedzialnym społecznie partnerem biznesowym oraz solidnym pracodawcą.

  1. Jesteśmy partnerem merytorycznym Fundacji Biznes Bez Barier – pozwala nam to realizować akcje filantropijne oraz pomaga spełniać naszą misję promowania wizerunku osób z niepełnosprawnościami, jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku. Ponadto, poprzez działania w Radzie Dostępności naszego prezesa, Adriana Furmana, zabiegamy dla nich o lepsze warunki życia. Przełamujemy także bariery mentalne i obalamy mity o słabości i bezradności osób z niepełnosprawnościami.
  2. Wdrażamy dostępność – chcemy, aby każdy miał możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz w równym stopniu miał dostęp do wszystkich dóbr i usług. Nikt nie może być z tego wykluczony. Do tej pory wspólnie z Fundacją zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dostępnościowych, w tym grantowych oraz szkoleniowych. Działamy we wszystkich obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Oprócz tego, Fundacja Biznes Bez Barier została wpisana na listę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierającą wykaz podmiotów dokonujących Certyfikacji Dostępności.
  3. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami – respektujemy prawa człowieka, przeciwdziałamy dyskryminacji i udowadniamy, że na rynku pracy jest miejsce dla każdego, bez względu na dysfunkcje zdrowotne. Co więcej, z doświadczenia wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami to specjaliści, często eksperci w swoich branżach, potrafiący pracować solidnie i efektywnie. Około 90% naszego zespołu stanowią właśnie oni. W Polsce jesteśmy największą firmą zatrudniającą specjalistów z niepełnosprawnościami.
  4. Badamy rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami – jesteśmy blisko nich i dotykamy realnych problemów ich życia codziennego. Wspólnie z Fundacją Biznes Bez Barier przeprowadziliśmy badanie wśród pracodawców i rekruterów dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy (wyniki opublikowano w Rzeczypospolitej i Pulsie Biznesu) oraz badanie wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami dotyczące dostępności placówek handlowych (Raport). Przed nami kolejne akcje badawcze.
  5. Uczestniczymy w debacie publicznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – prezes Grupy AF, Adrian Furman, bierze udział w licznych wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych, w tym w roli prelegenta, np. w Europejskim Forum Samorządowym Local Trends, Forum G2, Światowym Forum Miejskim, Kongresie 60 Milionów. Zabiera głos w webinarach, jak np. tym o dostępności przygotowanym przez Migam, konferencjach, np. (Nie)pełnosprawni na rynku pracy, wywiadach i debatach radiowych, np. w Radio Łódź czy Magazynie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  6. Współpracujemy z jednostkami publicznymi – realizujemy projekty dostępnościowe w jednostkach prowadzonych przez organy samorządowe różnego szczebla, np. w szpitalach, przychodniach POZ, szkołach. Wspólnie z Fundacją przeprowadzamy audyty dostępności oraz szkolenia. Utrzymujemy stały kontakt z reprezentantami województw, powiatów i gmin. Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu organy te mogą podejmować skuteczne i praktyczne rozwiązania w kwestii zapewniania dostępności.
  7. Dostarczamy usługi podnoszące jakość życia – specjalizujemy się w zaawansowanych rozwiązaniach IT. Tworzymy platformy do nauki języków obcych (e-wegierski, e-hindi), systemy wspomagające sprzedaż nieruchomości dla deweloperów (Kliwo) oraz strony internetowe dostosowane do standardów WCAG (SPZOZ Syców). Przytoczone przykłady oraz inne realizacje obejrzeć można w naszym Portfolio.
  8. Pracujemy zdalnie i tworzymy usługi zdalne – w naszych działaniach wykorzystujemy nowoczesne technologie, poprzez co dbamy o zasoby naturalne i wdrażamy rozwiązania pro środowiskowe, np. ograniczamy zanieczyszczenia komunikacyjne. Nasze usługi umożliwiają m.in. zdalną naukę języków czy zdalny przegląd ofert nieruchomości. Poza tym, prawie cały nasz zespół pracuje zdalnie już od około 10 lat – w tym czasie zdążyliśmy uchronić sporą część naturalnych zasobów naszego otoczenia.
  9. Postępujemy uczciwie i zgodnie z prawem – nie dopuszczamy żadnych aktów korupcji w naszej działalności. Postępujemy według obowiązujących zasad i norm społecznych i prawnych. W naszych strategiach przyjmujemy politykę uczciwej współpracy i konkurencji. Zawieramy przejrzyste umowy na konkretnie sprecyzowanych, ustalonych przez strony warunkach.
  10. Działamy globalnie – z naszymi usługami wychodzimy na rynki zagraniczne, dzięki czemu idee nasze i Global Compact rozpowszechniamy na świecie, dokładając swoją cegiełkę w jego zrównoważony rozwój. W USA stworzyliśmy spółkę AF Poland IT-LAB LLC, która specjalizuje się w nowych technologiach cyfrowych. AF Atlantic Trade to pomost przedsiębiorczości dla firm w ekspansji na rynek za oceanem. Natomiast AF Talent Agency znajduje specjalistów IT, prowadząc międzynarodowe projekty rekrutacyjne. W celu promowania tego wymiaru naszej działalności przygotowaliśmy film o działalności międzynarodowej Grupy AF.

Kładziemy nacisk na wysoką jakość usług, jednakże najważniejszy zawsze jest dla nas człowiek oraz jego prawa i potrzeby. To dzięki niezłomnym osobom z naszego zespołu jesteśmy w stanie realizować nasze cele. Ich dobro jest dla nas priorytetem. Planując długofalowe strategie, bierzemy i będziemy brać to pod uwagę. Chcemy pozostać wierni zasadom Global Compact mówiącym o prawach człowieka, jak również innym ideom tej inicjatywy, bo wierzymy, że podejście holistyczne sprawdza się również w biznesie. Odnosząc sukcesy w jednym obszarze, nie możemy pozostać obojętni na pozostałe. Jesteśmy dumni, że dotąd udawało nam się zachowywać koncepcję zrównoważonego rozwoju – życzmy sobie, aby w naszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, to jedno pozostawało niezmienne – tak nasze działania podsumowuje nasz prezes, Adrian Furman, wizjoner i twórca, od którego wszystko się zaczęło i który nieustannie rozwija Grupę AF.

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót