Grupa AF

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na: PR@grupaaf.pl


Grupa AF wyceniona na ponad 12 mln złotych

Na początku była tylko chęć pokazania wszystkim, że nie ma rzeczy niemożliwych, że niepełnosprawność i związane z nią ograniczenia nie stoją na przeszkodzie w realizacji marzeń. Dziś, po licznych sukcesach i wielu pouczających porażkach, markę stworzoną przez Adriana Furmana wyceniono na ponad 12 milionów złotych.

Prace nad marką Grupa AF rozpoczęły się już w 2011 roku, jednak kluczowy okazał się okres od czasu zawiązania spółki w styczniu 2015 roku. W ciągu tych trzech lat przedsiębiorstwo przeżyło dynamiczny rozwój i przeszło wiele zmian. W 2017 roku firma rozszerzyła profil działalności o consulting biznesowy oraz otworzyła należącą do grupy kapitałowej spółkę w USA. W efekcie doszło do wyodrębnienia trzech wyspecjalizowanych submarek, świadczących kompleksowe usługi w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Połączenie kilku obszarów działania dało gwarancję rozwiązań skrojonych na miarę najbardziej wymagających klientów, spośród których warto wspomnieć o KGHM, FedEx, KS Service, Logart, 4F, MultiMedia czy Grycan.

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

Rok 2017 był przełomowy nie tylko pod względem strukturalnym, ale również finansowym. Przygotowana przez rzeczoznawcę wycena przedsiębiorstwa jasno pokazuje, że Grupa AF coraz lepiej radzi sobie na rynku. Dwa pierwsze lata działalności były okresem inwestowania w rozwój marki i kształcenie kadr, co w 2017 roku zaowocowało zwiększeniem przychodów o 1100% w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz zyskiem netto na poziomie ok. 1,3 mln złotych. Z analizy danych wynika również, że tendencja rozwojowa będzie utrzymywać się w kolejnych latach przy prognozowanym ok. 5% tempie wzrostu.

Wartość marki Grupa AF na dzień 30 września 2017 roku została oszacowana na ponad 12 milionów złotych, co implikuje wycenę na poziomie 9-krotności zysków za ostatnie trzy kwartały. Na wartość przedsiębiorstwa składają się przede wszystkim: kapitał intelektualny, wyspecjalizowana kadra, know-how oraz prowadzony dla kontrahentów program Biznes Bez Barier. Biorąc pod uwagę poziom oszacowanego wyniku, należy wskazać na zaistniałą wartość goodwill, którą tworzą wymienione aktywa niematerialne. Zyskowność Grupy AF przewyższa średnią zdolność generowania zysków konkurencyjnych podmiotów z branży, a wystąpienie goodwill oznacza, że składniki realne i intelektualne łącznie współtworzą dochód oraz istotnie wpływają na zdolność generowania zysku.

FIRMĘ TWORZĄ PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE

Wypracowanie tak dobrego wyniku biznesowego to, jak przyznaje prezes firmy, zasługa ciężkiej pracy całego zespołu oraz doskonałego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Inwestowanie w kapitał ludzki i stworzenie multidyscyplinarnej grupy specjalistów stało się fundamentem do rozwoju marki. Dużą rolę odegrało również nawiązanie współpracy z softwarehouse’ami oraz ekspertami z zakresu doradztwa biznesowego.

Obrany kurs, jak pokazują wyniki finansowe, niewątpliwie okazał się sukcesem. Coraz więcej globalnych i krajowych przedsiębiorstw jest zainteresowanych współpracą z firmą Adriana Furmana, co przekłada się na umocnienie jej pozycji na rynku.

NAJWAŻNIEJSZE TO NIE SPOCZĄĆ NA LAURACH

Plany marki Grupa AF na rok 2018 koncentrują się wokół działań rozpoczętych w grudniu 2017 roku. Przede wszystkim będzie rozwijana amerykańska spółka Poland IT-LAB, która oferuje outsourcing IT, software development oraz usługi design. Kluczowy jest również rozwój sekcji consultingowej i zwiększenie sprzedaży ofert związanych z raportowaniem społecznym oraz przygotowywaniem firm do wejścia RODO. Ta ostatnia usługa będzie szczególnie istotna w pierwszym półroczu 2018 roku, co jest związane ze zwiększającym się zainteresowaniem ofertą audytów i szkoleń pomocnych w dostosowaniu organizacji do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Kolejnym ważnym elementem w rozwoju firmy jest autorski program Biznes Bez Barier, do którego niedawno zgłoszono w Urzędzie Patentowym wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego. Firmy, które dołączają do programu, otrzymują certyfikat CSR potwierdzający ich zaangażowanie w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Podejmowanie działań CSR-owych sprawia, że firmy spełniają społeczne oczekiwania, zaczynają być postrzegane w pozytywnym świetle oraz stają się wiarygodne w oczach klientów i partnerów biznesowych. Budowa dobrych relacji z otoczeniem stała się zatem jedną z podstawowych gałęzi promocji, na której coraz więcej marek chce opierać swoją strategię działania.

 

Dalszym strategicznym krokiem będzie poszukiwanie inwestora na 22% udziałów w spółce, o czym będzie można przeczytać w kolejnej publikacji, gdzie opisane zostaną cele inwestycyjne i możliwości rozwoju.

 

Artykuł został sporządzony na podstawie 37-stronnicowego raportu z wyceny przedsiębiorstwa przygotowanego przez rzeczoznawcę majątkowego i biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw, Izabelę Machate. Raport przygotowano na dzień 21 grudnia 2017 roku.

 

Więcej z tej kategorii...
Najnowsze artykuły i komunikaty prasowe
Powrót do strony głównej
Powrót