E - WĘGIERSKI PLATFORMA E-LEARNING

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie interaktywnej platformy do nauki języka węgierskiego e-wegierski.pl. Został on zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i adresowany jest do osób chcących od podstaw uczyć się języka węgierskiego. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Założenia projektu

Platformę e-wegierski.pl stworzyliśmy od podstaw. Po naszej stronie leżały prace deweloperskie, jak również kreacja graficzna. Opracowaliśmy architekturę informacji, panel logowania, strony główne dla studenta i administratora. Zgodnie z planem zbudowaliśmy 30 modułów lekcyjnych na poziomie podstawowym zawierających sekcję słownictwa i gramatyki, moduły „po lekcji”, objaśnienia gramatyczne, ćwiczenia dodatkowe, słownik, ciekawostki kulturoznawcze na temat Węgier. Projekt zakładał dużą interaktywność, więc utworzyliśmy wiele powiązanych ze sobą atrakcyjnych i zachęcających do nauki elementów, takich jak: dialogi, ćwiczenia fonetyczne i słownikowo-gramatyczne, w tym wykreślanki, rozsypanki. Umożliwiliśmy również śledzenie postępów i opracowaliśmy system nagradzania. Poza stroną deweloperską projekt wymagał od nas stworzenia systemu identyfikacji wizualnej wraz z logo. Po naszej stronie leżał pomysł na ilustracje oraz ich graficzne opracowanie. Zaprojektowaliśmy wszystkie elementy, od ogólnego zarysu (Lo-Fi) do wizualizacji całości (Hi-Fi).

Zobacz kolejny projekt