TANIEJ DLA DOMU KAMPANIA REKLAMOWA GOOGLE I REMARKETING

Cel projektu

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie kampanii z wykorzystaniem sieci reklamowej Google (reklama typu AdWords) wraz z remarketingiem. Celem działań marketingowych było zwiększenie rozpoznawalności marki, intensyfikacjaruchu w e-sklepie, zainteresowanie odbiorców oferowanymi produktami oraz wzrost sprzedaży.

Założenia projektu

Naszym zadaniem była promocja całej witryny, jak i poszczególnych produktów (renomowane marki, sezonowe zapotrzebowanie). Dla każdego zadania oraz miejsca emisji reklamy określiliśmy odrębny zestaw słów kluczowych. Jako że kampania była nastawiona głównie na sprzedaż, ustawiliśmy sposób rozliczania na model CPC (cost per click). Nieustannie prowadziliśmy działania optymalizacyjne w oparciu o dane statystyczne, aby jak najefektywniej dotrzeć do grupy docelowej. Dzięki naszym akcjom znacząco wzrósł ruch na promowanej stronie, o czym świadczyły dane pozyskane z Google Analytics. Zwiększyło się również zainteresowanie odbiorców poszczególnymi produktami, co przełożyło sięna większą ilość transakcji sprzedażowych i zauważalny wzrost konwersji.

Zobacz kolejny projekt