LOGART PERSONNEL CONSULTING APLIKACJA WEBOWA CRM

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie dedykowanej aplikacji do obsługi i zarządzania procesami wewnątrz firmy. Aplikacja miała pomagać w administrowaniu rekrutacją pracowników i bieżącą obsługą klientów, jak i w rozliczaniu wynagrodzeń dla firmowej kadry. Aplikacja miała upłynnić i usprawnić bieżące działania firmy, a efektem dodatkowym miało być skuteczniejsze zaistnienie na silnie konkurencyjnym rynku agencji pośrednictwa pracy.

Założenia projektu

Po analizie potrzeb klienta i planowanych funkcji systemu przyjęliśmy trójetapowy rozwój produktu. Pierwszy etap polegał na stworzeniu oprogramowania realizującego funkcjonalność CRM. Założyliśmy, że system będzie dostępny w rozwiązaniu „przez przeglądarkę” – kosztowo optymalnym i zapewniającym dostęp z różnych miejsc i typów urządzeń. W drugim etapie zaprojektowaliśmy interfejs zewnętrzny i ogólny wygląd witryny. Etap trzeci polegał na wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności, dostosowanych do rosnącego zapotrzebowania firmy i wymagań rynku.

Zobacz kolejny projekt