KOLBUD SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Cel projektu

Firma Kolbud to prężnie działające przedsiębiorstwo z 30-letnim doświadczeniem i stabilną pozycją na rynku i tak też chciałaby być postrzegana. Dlatego projektyjakie nam zleciła, wymagały odzwierciedlenia tych atutów za pomocą precyzyjnie dobranych narzędzi tworzących odpowiednie wrażenia wizualne.

Założenia projektu

Aby skutecznie zrealizować cel podjęliśmy się stworzenia kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej. Firma dysponowała logo, które wymagało jednak delikatnego liftingu. Ponadto, zdefiniowaliśmy podstawową wersję znaku oraz jego warianty, występowanie na różnych tłach, pola ochronne i niewskazane modyfikacje. Określiliśmy kolorystykę marki oraz key visual, aby wszystkie elementy promujące markę były spójne, pokazując w ten sposób solidność i profesjonalizm firmy. Opracowaliśmy również projekty materiałów firmowych, jak np. koperty, wizytówki, teczki ofertowe, jak również zwizualizowaliśmy znak na samochodach firmowych, biorąc pod uwagę zróżnicowanie floty.

Zobacz kolejny projekt