KGHM PROJEKT I DRUK MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Cel projektu

Materiały reklamowe dla firmy KGHM przeznaczone były do wykorzystaniapodczas konferencji jako nośnik informacji o marce. Poza przedstawieniem jejtożsamości, materiały miały wzmocnić pozytywny wizerunek firmy orazopowiedzieć otym, kim firma chciałaby być dla swoich klientów, pracowników ipartnerów biznesowych.

Założenia projektu

Materiały reklamowe wykonaliśmy zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej marki.Zlecenie obejmowało zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów w różnychformatach: roll-up, baner outdoorowy, ulotka składana oraz ulotka A4. Jednakuwiarygodnienie przekazu wymagało od projektów czegoś więcej niż silnegonawiązania do księgi identyfikacji wizualnej, dlatego zdecydowaliśmy się naopatrzenie przedstawionych informacji komentarzami pracowników. Jednocześniezaakcentowaliśmy wartości i filozofię, którymi KGHM kieruje się w swoichdziałaniach biznesowych.

Zobacz kolejny projekt