DOM UBEZPIECZENIOWY PROJEKT MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Cel projektu

Firma Dom Ubezpieczeniowy powierzyła nam zaprojektowanie materiałów reklamowych zgodnych z księgą identyfikacji wizualnej. Materiały miały wspierać działania promocyjne firmy i nieść ze sobą przekaz spójny z polityką i celami firmy. Klientowi zależało na zbudowaniu wizerunku solidnej firmy, budzącej zaufanie i zapewniającej pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Założenia projektu

Osiągnęliśmy zakładane cele dzięki przemyślanym połączeniom elementów graficznych i tekstowych. Projekty utrzymaliśmy w jednolitej kolorystyce, zgodnej z księgą identyfikacji wizualnej marki. Dodatkowo, opatrzyliśmy je sloganem, którego treść wynikała z misji, kultury i strategii firmy. Stworzyliśmy spójną całość, podkreślającą tożsamość marki i ułatwiającą jej identyfikację. Materiały reklamowe zaprojektowaliśmy dla różnych formatów: roll-up, ulotka składana, nadruk na gadżet firmowy oraz grafika do mediów społecznościowych.

Zobacz kolejny projekt