BOBREK KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Cel projektu

Celem projektu było bardziej czytelne i precyzyjne zdefiniowanie znaku marki oraz sposobów jego zastosowania. Obok Księgi identyfikacji wizualnej i odświeżenia logo, przygotowaliśmy również stronę internetową, na której to wdrożyliśmy rozwiązania określone w KIW. Dzięki tym działaniom firma prezentuje swoją ofertę w sposób czytelny i estetyczny.

Założenia projektu

Od podstaw stworzyliśmy Księgę identyfikacji wizualnej, biorąc pod uwagę wytyczne klienta oraz cele jakie zamierzał osiągnąć. Opisaliśmy znak, określając jego formy podstawową i alternatywne, opracowaliśmy jego konstrukcję, w tym, definiując pole ochronne, skalowanie, kolorystykę, typografię, występowanie na różnych tłach i niedopuszczalne modyfikacje. Opracowaliśmy też projekt papieru firmowego, stopki e-mail, wizytówki oraz innych materiałów prezentacyjnych.

Zobacz kolejny projekt