Dostępność

Czynimy świat dostępnym - pomagamy, doradzamy i inspirujemy.

Pomagamy placówkom publicznym w pozyskiwaniu środków z programów zewnętrznych na działania, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteśmy obecni na wszystkich etapach realizacji grantu – od jego pozyskania, aż do rozliczenia. Przeprowadzamy także szkolenia w tym zakresie.
Jako firma zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami, doskonale wiemy, z jakimi barierami i problemami w codziennym korzystaniu z przestrzeni i placówek publicznych muszą sobie radzić osoby podobne nam. Nasze usługi kierujemy do:

placówek medycznych

  • Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • szpitali

Jednostek Samorządu Terytorialnego

  • szkół
  • budynków użyteczności publicznej
Audyty
Dostępność dla Zdrowia

Realizujemy projekty według ustawowych wymogów dla POZ oraz szpitali, których celem jest poprawa ich dostępności w czterech obszarach: cyfrowym, architektonicznym, komunikacyjnym i organizacyjnym. Pomagamy diagnozować potrzeby, określać zadania, realizować je we współpracy z beneficjentami. Nasze działania mają charakter kompleksowy. Szkolimy jednostki w zakresie realizacji działań, określonych w dyrektywie komunikacyjnej i organizacyjnej.

Dostępność dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu wymagań prawnych, tworzymy plany działań dla Koordynatorów dostępności, doradzamy i pomagamy w realizacji obowiązków, które zostały im przypisane. Pomagamy także szkołom, przedszkolom i innym instytucjom publicznym w pozyskaniu środków, które pomogą im zapewnić dostępność.

Dlaczego warto?

Mamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów dostępnościowych.

Tworzymy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i efektywnością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Nasza oferta dostosowana jest do bieżących zmian prawnych.

Naszą ofertę traktujemy kompleksowo, tj. pomagamy w wyborze najlepszej instytucji finansującej lub programu wsparcia, przygotowujemy wnioski aplikacyjne, pomagamy w realizacji i rozliczeniu grantu.

Przeprowadzamy szkolenia i usługi doradcze w zakresie poprawy dostępności, komunikacji oraz skutecznej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Pobierz katalog i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!

Pobierz katalog dla POZ

Pobierz katalog
Pobierz

Pobierz katalog dla szpitali

Pobierz katalog
Pobierz

Opiekun oferty

Zapraszam do niezobowiązującej rozmowy. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i przedstawię szczegóły naszej oferty.

Ewa Lefik-Babiasz

Specjalista ds. dostępności i funduszy zewnętrznych

Email e.lefik@grupaAF.pl Phone (+48) 570 818 635

Partnerem merytorycznym usługi jest:

Logo fundacji Biznes Bez Barier
ODWIEDŹ STRONĘ